Wednesday Addams: Different girls are the most interesting

The talented actress, Jenna Ortega, stars in a Netflix series that amazed all Netflix fans and already broke a record previously set by the fourth season of Stranger Things. She was covered in fake blood and gore when she met Burton over a Zoom call and was chosen as the perfect girl to create Wednesday Addams. The series debuted On Netflix on Wednesday 23rd of November,2022.   

Η ταλαντούχα, Τζένα Ορτέγκα, πρωταγωνιστεί σε μια σειρά του Netflix που έχει συνεπάρει όλους τους Netflix Fans και έσπασε ένα ρεκόρ που κατείχε η σειρά Stranger things. H ηθοποιός, όταν μίλησε με τον παραγωγό και σκηνοθέτη της σειράς μέσω zoom, ήταν καλυμμένη με ψεύτικο αίμα και έτσι επιλέχθηκε για να δημιουργηθεί η Wednesday Addams. Η σειρά έκανε το ντεμπούτο της την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 2022.

The Addams Family has the potential to be one of the most pure-fun franchises that Hollywood has. The gothic, death-obsessed teen daughter and her macabre-loving family are back in the spotlight and breaks records.

Η οικογένεια Addams έχει τη δυνατότητα να είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά σενάρια που έχει το Χόλυγουντ. Η γκόθ έφηβη κόρη με εμμονή με το θάνατο και η μακάβρια οικογένειά της βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και σπάνε ρεκόρ.

While attending Nevermore Academy, Wednesday Addams attempts to master her emerging psychic ability, thwart a killing spree and solve the mystery that embroiled her parents 25 years ago.

Ενώ παρακολουθούσε την ακαδημία Nevermore, η Wednesday Addams προσπαθεί να κατακτήσει την αναδυόμενη ψυχική της ικανότητα, να αποτρέψει ένα ξεφάντωμα δολοφονίας και να λύσει το μυστήριο που ενέπλεξε τους γονείς της πριν από 25 χρόνια.

 Wednesday keeps getting agonising visions of people’s deaths every time she touches them, which is not ideal, gargoyles keep toppling over and fires keep roaring out of control.

Η Wednesday συνεχίζει να έχει οδυνηρά οράματα για τους θανάτους ανθρώπων κάθε φορά που τους αγγίζει, κάτι που δεν είναι ιδανικό, τα γκαργκόιλ-δαίμονες- ανατρέπονται και οι φωτιές βρυχώνται ανεξέλεγκτα.

There’s some deep unspoken history involving Gomez and Morticia, who met at the school, a monster on the loose, and a crayon drawing that possibly predicts the future. When Wednesday believes she is witness to the death of a student at the hands of a terrifying monster, a disappearance that the headmistress of Nevermore (Gwendoline Christie) will do everything in her power to conceal, she decides to use the premonitions that regularly strike her, and enlist the help of Thing, who her parents have sent to Nevermore to keep an eye on her, to solve the case.

Υπάρχει κάποια βαθιά ανείπωτη ιστορία που αφορά τον Γκόμεζ και τη Μορτίσια, που γνωρίστηκαν στο σχολείο, ένα τέρας ελεύθερο και ένα σχέδιο που πιθανώς προβλέπει το μέλλον. Όταν η Wednesday πιστεύει ότι είναι μάρτυρας του θανάτου ενός μαθητή στα χέρια ενός τρομακτικού τέρατος, μιας εξαφάνισης που η διευθύντρια του Nevermore (Gwendoline Christie) θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να κρύψει, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα προαισθήματα που την χτυπούν τακτικά , και ζητήστε τη βοήθεια του Thing, τον οποίο οι γονείς της έστειλαν στο Nevermore για να την παρακολουθούν και να λύσουν την υπόθεση.

Wednesday is unblinking, unsmiling, po-faced, and odd. There are a load of teenage hunks whirring around who are in love with her, and somehow in this world, it all makes sense. There is an intense scene where she plays a jet-black cello, for which she attended music lessons and learnt how to play the instrument perfectly. 

Η Wednesday δεν κλείνει τα μάτια, δεν χαμογελάει, είναι τρελή και παράξενη. Υπάρχουν ένα σωρό έφηβοι που στριφογυρίζουν ερωτευμένοι μαζί της, και κάπως σε αυτόν τον κόσμο όλα έχουν νόημα. Υπάρχει μια έντονη σκηνή όπου παίζει ένα jet-black τσέλο, για το οποίο παρακολούθησε μαθήματα μουσικής και έμαθε πώς να παίζει τέλεια το όργανο.

Does something look familiar to you?

The place looks strangely familiar, like a certain English wizarding school with its neo-Gothic architecture and students categorized according to quality, this being the framework that makes them outcasts, rather than being a mermaid, werewolf, or gorgon – creatures which the “muggles” are wary of. In this aspect, the teenagers of Nevermore are similar to others – unlovable, clumsy, and not necessarily comfortable in their own skin. In a way, Wednesday has taken the central idea of Harry Potter and exchanged the epic drama of Hogwarts for sarcastic laughs. It’s really, really fun.

Το μέρος μοιάζει παράξενα οικείο, σαν μια συγκεκριμένη αγγλική σχολή μάγων με τη νεογοτθική αρχιτεκτονική και τους μαθητές που ταξινομούνται ανάλογα με την ποιότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που τους καθιστά απόκληρους, αντί να είναι γοργόνες ή λυκάνθρωποι – πλάσματα για τα οποία όσοι δε τα γνωρίζουν, τα βλέπουν επιφυλακτικά. Από αυτή την άποψη, οι έφηβοι του Nevermore είναι παρόμοιοι με τους άλλους – μη αγαπητοί, αδέξιοι και όχι απαραίτητα άνετοι στο πετσί τους. Κατά κάποιο τρόπο, η Wednesday έχει πάρει την κεντρική ιδέα του Χάρι Πότερ και αντάλλαξε το επικό δράμα του Χόγκουαρτς με σαρκαστικά γέλια. Είναι πραγματικά, πολύ διασκεδαστικό.

We can all admit that this year and in the year coming, many exciting movies and series are coming out, so be ready to spend many Netflix & chill nights. 

Μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε ότι φέτος και τη χρονιά που έρχεται, βγαίνουν πολλές συναρπαστικές ταινίες και σειρές, οπότε να είστε έτοιμοι να περάσετε πολλές Netflix & chill νύχτες.